Mi az a Coaching?

Háttér

A coaching „feltalálása” Timothy Gallwey teniszezőhöz kötődik, aki 1974-ben írta meg The Inner Game of Tennis című könyvét. Az „inner game” vagyis belső játszma kifejezés a játékos lelki állapotára utal. Gallwey szerint „a fejünkben lakozó ellenfél gyakran félelmetesebb, mint aki a háló túloldalán áll”. Gallwey azt állította, hogy egy jó edző képes hozzásegíteni a játékost belső akadályainak elhárításához, s ezáltal növelni teljesítményét. Gallweynek számos tanítványa akadt, köztük Sir John Whitmore, a korábbi autóversenyző, aki sikeresen vezette be Gallwey szemléletmódját az üzleti életbe.

Filozófia

Mi a Coaching? Először is tisztázzuk, hogy mi nem az! A coaching nem tanácsadás, nem terápia és nem baráti csevegés. A coach pedig nem tanácadó, nem tréner, nem mentor és nem egy haver.

A coachingnak nem létezik egyetlen definíciója, pontosabban számtalan definíció létezik, amelyek egymással versengve és egymást kiegészítve igyekeznek megvilágítani az „üzleti edzés” lényegét.

Az első, mondhatni ős-meghatározást Sir John Whitmore COACHING for Performance (1992) – COACHING a Csúcsteljesítményért – című könyvében olvashatjuk: „A coaching célja az egyénben rejlő lehetőségek kibontakoztatása teljesítményének javítása révén.” A coaching folyamat tehát abban segíti az egyént és/vagy a csoportot, hogy mindenki saját képességei maximumát nyújtsa.

Ez magában foglalja:
- a gyengeségek leküzdését
- az erősségek tudatosítását
- és a hatékonyság növelését

Az üzleti edző a folyamat során nem ad, nem adhat tanácsot és kész megoldásokat! Itt a válaszok minden kérdésre az ügyféltől jönnek és nem a coach-tól. A coach egyetlen és legfontosabb feladata, hogy kérdéseivel, értő odafigyeléssel és összegzésével kihozza ezeket a válaszokat az ügyfeléből, aki így a folyamat végére megtalálja a saját maga számára legjobb megoldást.

A coaching folyamata

A coaching során a résztvevők, a coach vagyis az edző, és a coachee, vagyis a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél egyenragúak! A coach egy tárgyilagos kívülálló, aki a coachee „működését” segíti és támogatja.

Hogyan néz ki a coaching folyamat a gyakorlatban? A coach és a coachee általában 1-2 hetente találkoznak, de a találkozók gyakorisága természetesen a két fél megállapodásának függvénye. Egy találkozó 1-1,5 órát tart.

A folyamat első lépése egy úgynevezett nulladik találkozó, amelynek az a célja, hogy kiderüljön, hogy mit vár az ügyfél a coach-tól, tud-e a coach segíteni és persze, megvan-e a létfontosságú kémia, a bizalom és a kölcsönös szimpátia a két fél között, tud-e együtt dolgozni az ügyfél az edzővel.

Az első találkozó ingyenes és az ügyfélre nézve semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Kérjen időpontot!(link)

A szakirodalom számtalan coaching-típust ismer. Felsorolom ezek közül a legfontosabbakat:

Business Coaching

Az első és talán a legfontosabb a Business Coaching, vagyis az Üzleti Coaching.
Ebben az esetben az edző az üzleti életben felmerülő problémák megoldásában
és/vagy bizonyos képességek elsajátításában támogatja a coachee-t.
Például hatékonyabb időgazdálkodás, felhatalmazás/delegálás, konfliktuskezelés, motiváció, stressz kezelés, „personal brand” – vagyis  személyes márka – építés, karriertervezés, burnout – vagyis a kiégés – megakadályozása, tudásmenedzsment, munka és magánélet egyensúlya, stb. 
Business Coaching során elsősorban az üzleti élet szereplőivel, középvezetőkkel és vállalkozókkal dolgozunk együtt.

Executive Coaching

Az Executice Coaching vagyis Vezetői Coaching tulajdonképpen a Business Coaching egyik fajtája, vagy szakterülete. Annyi a különbség, hogy ebben az esetben az üzleti edző a szervezet vagy vállalat vezetőjét, fő döntéshozóját támogatja. A cél alapvetően a vezetési készségek (például személyes márka építés, munkatársak moztiválása, stratégiai gondolkodás fejlesztése) hatékonyságának növelése, de természetesen szóba kerülnek a Business Coaching-nál említett példák.

Team Coaching

Team Coachingról akkor beszélünk, amikor egy szervezeten belüli ad hoc vagy állandó csoporttal, osztállyal vagy részleggel dolgozunk együtt egy közös cél elérése érdekében. Az üzleti edző feladata hasonló mint az individuális coaching során: támogatni a közös gondolkodási folyamatot és a legtöbbet kihozni az egyénekből. Az edző segítségével a csapat tagjai jobban megismerik egymás erősségeit és gyengeségeit, a tagok közt kialakulhat és elmélyülhet a bizalomi viszony és hatékonyabban tudnak majd közösen dolgozni egy mindenki számára fontos cél érdekében.

Life Coaching

A Life Coachingot általában – és tévesen – életvezetési tanácsadásnak szokták lefordítani. Mint már korábban említettem, a coach NEM adhat tanácsot, ezért a helyes fordítás „életmód tanácsadó”, vagy „szemléleti edző” lehetne. A Life Coaching során – elvileg – nem érintünk üzleti problémákat, hanem az ügyfél személyes, magánéleti problémáival foglalkozunk. Az edző nem ad tanácsot és nem vájkál a múltban, mint egy pszichológus, ugyanakkor tudatosítja és mozgósítja a coachee erőforrásait. A jelen helyzetből indul ki, kérdéseivel tükröt tart az ügyfélnek és rávezeti a számára optimális döntésre.